Modernizacja Infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 –rozszerzenie oferty rehabilitacyjno - dydaktycznej Szkoła otrzymała dotację unijną z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie miało na celu poprawę stanu infrastruktury rehabilitacyjnej; budowę, modernizacje i doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz inne niezbędne przedmioty
    Projekt otrzymał nagrodę za modernizację i rozbudowę budynku szkolnego w konkursie "Modernizacja Roku" 2010

    LOKALIZACJA: Sosnowiec ul. Franciszkańska 5a